• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
Organizacja

 

 

Plan dnia:

 

7.00  – 9.00

Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne według zainteresowań.  Praca indywidualna  i praca w małych grupach, zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe.

9.00 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 11.15

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne w języku angielskim. Realizacja programu dydaktyczno wychowawczego oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia sportowe, zajęca umuzykalniające oraz warsztaty tematyczne.

11.15 – 12.15

Pobyt na świeżym powietrzu.

Gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.

12.15 – 13.00

Obiad

13.00 – 14.30

Odpoczynek poobiedni.

Dzieci młodsze odpoczynek pod kocykiem. Dzieci starsze udział w zajęcia wyciszające, bajkoterapia – czytanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy w kącikach zainteresowań.

14.30 - 15.15

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe oraz praca indywidualna z dziećmi.

15.15 – 15.30

Podwieczorek

15.30 – 18.00

Zajęcia indywidualne/dodatkowe/pobyt na świerzym powietrzu.

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w Sali, sezonowa praca w kąciku przyrody. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.