• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
Program

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 27 sierpnia, 2012 r. „Cele wychowania przedszkolnego powinny być realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacji przedszkolnej”.

W naszym Przedszkolu realizować będziemy następujące programy edukacyjne:

- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego z dn. 14.02.2017 r.
- Autorski Program dr Ryszarda i Krystyny Aleksander
- Program nauki języka angielskiego w Przedszkolu Językowo-Sportowym Truskawkowe Pole
- Program profilaktyki "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"
- Program wychowawczy

- Program adaptacyjny " Z uśmiechem do przedszkola"
- Program wychowania fizycznego " Sport, zabawa i ja"

- Program zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych " Tanecznym krokiem przez życie".
- Program wychowania przedszkolnego  „Kocham przedszkole”

Programy te dostosowane są do umiejętności oraz możliwości dzieci w danym wieku. Program sportowy realizowany jest z wykorzystaniem sprzętu sportowego dostosowanego do wzrostu dzieci.