• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
Żłobek

 

"ŻŁOBEK JĘZYKOWO - SPORTOWY"

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że projekt pt."Play, Learn and Grow" nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17 jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

_________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do zakładki:
ŻŁOBEK -> Rekrutacja