• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
Rekrutacja

 

ZAPISY DO NASZEGO ŻŁOBKA

NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

ROZPOCZYNAMY od 2 MARCA 2020r.

________________________________________________________

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY.

!!! MAMY WOLNE MIEJSCA !!!

_________________________________________________________________________________________

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE 604-819-006

do zobaczenia :)

________________________________________________________________________________________

Nasz żłobek powstał w ramach realizacji projektu pt.: „Play, Learn and Grow - uruchomienie nowego żłobka w Nowym Sączu”
nr RPMP.08.05.00-12-0034/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.