• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
Rekrutacja

 

REKRUTACJA TRWA !

__________________________________________________________________________

 

INFORMUJEMY, ŻE W NASZYM ŻŁOBKU

NADAL TRWA REKRUACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

MAMY WOLNE MIEJSCA :)

_______________________________________________________________________________________

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS:

604-819-006 

PRZEDSZKOLE.DUNAJCOWA@NPJS.PL

________________________________________________________________________________________

Nasz żłobek powstał w ramach realizacji projektu pt.: „Play, Learn and Grow - uruchomienie nowego żłobka w Nowym Sączu”
nr RPMP.08.05.00-12-0034/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.