• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
Rekrutacja

 

ZAPISY DO NASZEGO ŻŁOBKA

NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

ROZPOCZYNAMY 01 MARCA 2019r.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE 604-819-006 :)

mamy wolne miejsca :)

________________________________________________________

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY :)

PRZYJDŹ I ZAPYTAJ CZY SĄ WOLNE MIEJSCA :)

________________________________________________________________________________________

Nasz żłobek powstał w ramach realizacji projektu pt.: „Play, Learn and Grow - uruchomienie nowego żłobka w Nowym Sączu”
nr RPMP.08.05.00-12-0034/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.