• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
Wyprawki plastyczne
10-08-2020

Wyprawki plastyczne dla dzieci na nowy rok szkolny 2021/2022:

GR. KRASNALE - KLIK

GR. SKRZATY - KLIK

 

Prosimy o dostarczenie wyprawek auczycielom poszczególnych grup
do 15 września 2021r.

 

- dziękujemy