• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
Kadra

  Kadra przedszkola Językowo-Sportowego to ludzie z pasją i sercem na dłoni, ale przede wszystkim wspaniali
i wykwalifikowani specjaliści.

Dyrektor Przedszkola: Krystyna Aleksander

W każdej grupie pracują nauczyciele wychowawcy, nauczyciele wspomagający, a także asystenci nauczyciela.

SKRZATY

Wychowawca
ciocia Natalia
Nauczyciel wspomagajacy
ciocia Monika
Asystentka nauczyciela
ciocia Jadwiga

                         

KRASNALE

Wychowawca
ciocia Bożena
Nauczyciel wspomagający
ciocia Kinga

Ponadto, specjaliści współpracujący z naszym przedszkolem to:
Logopeda
Psycholog
Lektor języka angielskiego
Instruktor tańca
Instruktor rytmiki
Nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczyciel religii