• 1
  • 2
  • 3
Zajęcia dodatkowe

 

Wstępna ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego:

- język angielski,
- język hiszpański,
- zajęcia sportowe ogólnorozwojowe,
- zajecia rytmiczno-muzyczne,
- taniec nowoczesny,
- zajęcia logopedyczne,

Ponadto, w naszym przedszkolu organizowane będą zajęcia warsztatowe, do udziału w których zapraszać będziemy
także rodziców. Zajęcia wspólne będą mieć charakter okolicznościowy.