O przedszkolu

WELCOME

 

Nasze Przedszkole powstało w 1995 roku i było jednym z pierwszych przedszkoli o profilu Językowo-Sportowym w Polsce. Obok doskonale przygotowanej kadry oraz oferty dydaktycznej, w naszych placówkach znajdziecie Państwo również znakomitą bazę sportową oraz przestronne place zabaw.

Język angielski prowadzony jest w naszych przedszkolach we wszystkich grupach wiekowych, ponieważ wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego, zwiększa szanse na jego opanowanie oraz  swobodną komunikację. 

Ponadto, jesteśmy aktywnym organizatorem oraz uczestnikiem  wydarzeń sportowych dla najmłodszych, takich jak turnieje tenisowe, piłkarskie i taneczne. Nasi podopieczni mogą sie pochwalić licznymi wyróżnieniami na arenie sportowej. 

Dyrekcja Przedszkola Językowo-Sportowego przyświeca zasada dbałości o środowisko naturalne i zdrowy tryb życia. Wszystkie elementy wyposażenia naszych placówek posiadają stosowne atesty. Nadzór metodyczny nad Przedszkolem sprawuje Dyrekcja oraz Kuratorium Oświaty.

 

ZAPRASZAMY