Język angielski

 LET'S LEARN, PLAY and GROW TOGETHER!

 

Nauka języka angielskiego to u nas przede wszystkim dobra zabawa. Język towarzyszy dzieciom przez cały dzień: podczas zajęć edukacyjnych, zabawy, posiłków, a także zajęć sportowych. Edukacja językowa odbywa się również poprzez poznawanie kultury krajów anglojęzycznych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów oraz native speakers.