Wychowanie przez sport

 LET'S PLAY FAIR
 

Zarówno kultura pracy, jak i wychowanie dzieci realizowane są w oparciu o podstawową zasadę funkcjonującą w sporcie –  fair play. Celem wychowania przez sport jest między innymi zachęcanie dzieci do stosowania zasady fair play również w życiu społecznym oraz przyswojenie podstawowych zasad zdrowej rywalizacji już od najmłodszych lat. 

W ramach autorskiego  programu wychowania  fizycznego w Przedszkolu prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe, mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy oraz zajęcia z różnych dziedzin sportu takich jak piłka nożna, tenis, koszykówka oraz lekka atletyka.


Nasz program realizowany jest m.in poprzez:                  

- organizowanie oraz udział w zawodach, olimpiadach dla dzieci oraz potyczkach sportowych,
współpracę ze szkółkami sportowymi,
prowadzenie otwartych treningów przedszkolaków, 
strefę małego kibica, 
wycieczki do obiektów sportowych,
warsztaty pod hasłem „Poznajemy super sportowców” oraz spotkania z ludźmi  sportu, 
zaangażowanie w lokalne akcje o tematyce sportowej m.in „Przedszkole w ruchu”.

Duża część wychowanków przedszkola kontynuuje aktywne uprawianie sportu po zakończeniu edukacji przedszkolnej,
oraz zasila kluby sportowe.