• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
Program

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 27 sierpnia, 2012 r. „Cele wychowania przedszkolnego powinny być realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacji  przedszkolnej”.

Nasze programy dostosowane są do umiejętności oraz możliwości dzieci w danym wieku. Program sportowy realizowany jest 
z wykorzystaniem sprzętu sportowego dostosowanego do wzrostu dzieci.

W naszym Przedszkolu realizujemy następujące programy edukacyjne:

- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego 
  z dn. 17.06.2016r.,

- Autorski Program dr Ryszarda i Krystyny Aleksander,
- Program nauki języka angielskiego w Przedszkolu
 Językowo-Sportowym,
Program profilaktyki "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak",
- Program wychowawczy,
- Program adaptacyjny " Z uśmiechem do przedszkola",
- Program wychowania fizycznego " Sport, zabawa i ja",
Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”,
Program zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych " Tanecznym krokiem przez życie",