• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
Rekrutacja

 

  Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 -> mamy pojedyńcze wolne miejsca dla dzieci z rocznika 2020, 2019 !

Rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025 rozpoczynamy 1 marca 2024r.

(liczba miejsc ograniczona)

 

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS:

604-819-006 

PRZEDSZKOLE.DUNAJCOWA@NPJS.PL

__________________________________________________________________________

Zapewniamy:
- profesjonalną opiekę,
- całodniowe wyżywienie,
- zajęcia dostosowane do rozwoju i potrzeb dziecka
(między innymi: warsztaty taneczne, umuzykalniające, język angielski, język hiszpański, zajęcia sportowe, bajkoterapia, katecheza)

 

________________________________________________________________________________________

Nasz żłobek powstał w ramach realizacji projektu pt.: „Play, Learn and Grow - uruchomienie nowego żłobka w Nowym Sączu”
nr RPMP.08.05.00-12-0034/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.