• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.04.2017:

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Krystyna Aleksander zaprasza do złożenia oferty na: 
Wykonanie prac remontowych części budynku instniejącego przedszkola dostosowujący pomieszczenia do uruchomienia 
nowego żłobka w Nowym Sączu przy ul. Dunajcowej 44 zgodnie z załączonym przedmiarem robót budowlanych.

ZOBACZ PLIK

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego - zobacz

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 z dnia 01.08.2017:

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Krystyna Aleksander zaprasza do złożenia oferty na: 
Dostawę i montaż placu zabaw, zakup pomocy dydaktycznych, zakup zabawek oraz zakup wyposażenia sal i szatni do nowego żłobka w Nowym Sączu przy ulicy Dunajowej 44, zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

ZOBACZ PLIK

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego - zobacz

ZAPYTANIE OFERTOWE 2 z dnia 18.10.2017:

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Krystyna Aleksander zaprasza do złożenia oferty na:
Usługę przygotowania i dostarczania posiłków (Usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do żłobka w Nowym Sączu przy ul. Dunajcowej 44, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

ZOBACZ PLIK

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego - zobacz