• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
Kadra

  Kadra przedszkola Językowo-Sportowego to ludzie z pasją i sercem na dłoni, ale przede wszystkim wspaniali
i wykwalifikowani specjaliści.

Dyrektor Przedszkola: Krystyna Aleksander

W każdej grupie pracują nauczyciele wychowawcy, nauczyciele wspomagający, a także asystenci nauczyciela.

SKRZATY

Wychowawca
ciocia Jadwiga M.
Asystentka nauczyciela
ciocia Ewa
Asystentka nauczyciela
ciocia Jadwiga B.

                         

KRASNALE

Wychowawca
ciocia Bożena
Nauczyciel wspomagajacy
ciocia Natalia
Asystentka nauczyciela
ciocia Karolina

Ponadto, specjaliści współpracujący z naszym przedszkolem to:
Logopeda
Psycholog
Lektor języka angielskiego
Instruktor tańca
Instruktor rytmiki
Nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczyciel religii