• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
Zajęcia dodatkowe

W bieżącym roku szkolnym przygotowaliśmy dla naszych podopiecznych następującą ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego:

- język angielski (codziennie),
- zajęcia sportowe,
- tenis ziemny (poza sezonem zimowym),
- zajecia rytmiczno-muzyczne,
- taniec nowoczesny,
- zajęcia logopedyczne,
- katecheza.

Dzieci objęte są również opieką psychologa.

Ponadto, w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia warsztatowe, do udziału w których zapraszamy
także rodziców. Zajęcia wspólne mają charakter okolicznościowy.