• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
Program

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 27 sierpnia, 2012 r. „Cele wychowania przedszkolnego powinny być realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacji przedszkolnej”.

W naszym Przedszkolu realizujemy następujące programy edukacyjne:

- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego 
  z dn. 14.02.2017 r.
- Autorski Program dr Ryszarda i Krystyny Aleksander
-"Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu"
- Program profilaktyki "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"
- Program wychowawczy
- Program adaptacyjny " Z uśmiechem do przedszkola"
- Program sportowy " Sport, zabawa i ja"
Program wychowania przedszkolnego  „Kocham przedszkole”, "Nasze Przedszkole"
Program zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych " Tanecznym krokiem przez życie".

Nasze programy dostosowane są do umiejętności oraz możliwości dzieci w danym wieku. Program sportowy realizowany jest
z wykorzystaniem sprzętu sportowego dostosowanego do wzrostu dzieci.