• 1
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
Organizacja
  • Przedszkole jest otwarte codziennie w godzinach od 6.30 do 16:30.
  • W dniach 24 i 31 grudnia Przedszkole jest zamknięte.
  • W lipcu ma miejsce przerwa wakacyjna. 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA: 

6.30  – 8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.
7.45 – 8.30

Praca indywidualna  i praca w małych grupach, zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8.30 – 9.00 ŚNIADANIE
9.00 – 10.00

  Zajęcia dydaktyczne

Realizacja programu dydaktyczno wychowawczego oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia sportowe, zajęcia umuzykalniające oraz warsztaty tematyczne.

10.00 – 11.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela.
11.00 – 11.30 OBIAD
11.30 – 12.00 Odpoczynek poobiedni. Zajęcia wyciszające, bajkoterapia – głośne czytanie dzieciom, ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy w kącikach zainteresowań.
12.00 – 13.30 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w Sali, sezonowa praca w kąciku przyrody.
13.30 – 14.00 PODWIECZOREK

14.00 – 14.30

Praca indywidualna z dzieckiem: rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień, skłonności.
14.30 – 16.30 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Doskonalenie rozwoju intelektualnego i estetycznego, zapewnianie warunków i dawanie jednakowych szans edukacyjnych wszystkim dzieciom poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.